فورج

کارگاه پرسینگ

واحد تولید

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، در طول سالیان گذشته بالغ بر 1,350 نوع قطعه متفاوت را به تولید رسانده است. این قطعات که با طیف وزنی 200 گرم تا بیش از 150 کیلوگرم می باشند، شامل قطعات ماشین آلات کشاورزی، صنایع نفت و گاز، قطعات راه آهن، صنایع کشتی‌رانی، صنایع نساجی، صنعت سیمان، تجهیزات برق، صنایع خودرویی و نیز صنایع هواپیمایی می‌باشد.

در صنایع خودرویی، انواع قطعات جلوبندی که به لحاظ ایمنی از اهمیت بسزایی برخور دارند بطور مرتب، تولید و پس از کنترل به مشتری ارسال می‌شوند، وجود پرس بزرگ T8000 و تولید میل لنگ های 4،3و6 سیلندر سنگین و 355 بنز، این شرکت را بطور ویژه در منطقه بی‌رقیب ساخته است. تولید شاتون‌های متنوع موتورهای گازوئیلی و بنزینی به گونه‌ای که تا دقت وزنی 12± گرم را در بر می‌‌گیرد.

خطوط تولیدی شرکت آهنگری بشرح زیر می باشد:

1- خط  پرس افقی 200 تن

2- خط  پرس افقی 900 تن

3- خط پرس 600 تن (2خط)

4- خط پرس 800 تن

5- خط پرس 1000 تن همراه با دستگاه رولینگ دستی و اتوماتیک (3خط)

6- خط پرس 1300 تن (2خط)

7- خط پرس 1450 تن

8- خط پرس 1600 تن همراه با دستگاه رولینگ دستی

9- خط پرس 2000 تن همراه با دستگاه رولینگ دستی

10- خط پرس 2500 تن همراه با دستگاه رولینگ دستی واتوماتیک (4خط)

11- خط پرس 4000 تن همراه با دستگاه رولینگ دستی و اتوماتیک (2خط)

12- خط پرس 8000 تن همراه با رولینگ اتوماتیک

تمام خطوط یاد شده برای گرمایش بیلت ها دارای کوره های القایی با قدرت مناسب هر خط پرس می باشند. کوره های القایی خطوط تولید این شرکت به سیستم سورتینگ مجهز گردیده اند.